한국어 English 中文 Deutsch Español हिन्दी Tiếng Việt Português Русский ログイン加入

ログイン

ようこそ

神様の教会世界福音宣教協会ウェブサイトをご訪問くださり、ありがとうございます. このウェブサイトは、聖徒だけが接続できます。
ログイン
WATV ID
パスワード

パスワードを忘れましたか? / 加入

韓国

Hội nghị Tổng Hội định kỳ năm 2012

  • | Hàn Quốc
  • 日付 | 2012年.3月.27日
ⓒ 2012 WATV
Năm 2012 thánh lịch đã đến rồi. “Hội nghị Tổng Hội định kỳ năm 2012” đã được tổ chức tại Viện tu luyện Ốc Chơn Go & Come từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 3, với sự tham dự của 500 người chăn chiên trong và ngoài nước. Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới đã hiệp lòng bằng cầu nguyện để chào đón năm mới thánh lịch, và 500 người có chức vụ trực thuộc Tổng Hội cũng tham dự và dâng lễ thờ phượng kỷ niệm nhân dịp năm mới tại đền thánh Lời Hứa, Ốc Chơn Go & Come vào ngày 23 (ngày 1 tháng 1 thánh lịch).

Ngày này Mẹ đã cầu khẩn lên Cha, xin đổ Thánh Linh như thác nước cho toàn thế giới vào năm mới kỳ vọng, và gửi lời cảm ơn đến mọi con cái đã vất vả vì Tin Lành, đến các thánh đồ đang phấn đấu ở nước ngoài. Tiếp đó, Mẹ đã phán rằng “Con đường Tin Lành tốt không phải là việc hoành tráng, mà là việc thực tiễn theo y như lời phán của Đức Chúa Trời và theo từng lời một của Kinh Thánh, là sách mà Ngài đã ban cho vì sự cứu rỗi của chúng ta” và giảng đạo với chủ đề “Chiên Ta Nghe Tiếng Ta.”

ⓒ 2012 WATV


Mẹ đã phán rằng “Lời phán dặn ‘Nếu ngươi yêu Ta thì hãy chăn chiên Ta’ có nghĩa là chớ dẫn bầy chiên của Đức Chúa Trời bằng phương thức và suy nghĩ của mình, mà phải dẫn dắt bằng lời phán và phương thức của Đức Chúa Trời” và lại dặn rằng “Hãy làm theo tình yêu thương của Cha, là Đấng đã vui lòng chịu đựng khổ nạn vì tội lỗi của con cái. Hãy được sanh lại mới trở nên đức tin lớn, cái chén lớn xứng đáng là thầy tế lễ trên trời, vui lòng hy sinh mình để cứu một sự sống như người Samari thiện lành.” Hơn nữa, Mẹ đã chúc phước rằng hãy thực tiễn lời của Đức Chúa Trời, là “Đấng Sự Sống”, để kết trái tình yêu dư dật, và tên được rực rỡ mãi mãi như ngôi sao.

Hội nghị Tổng Hội định kỳ được tiến hành trong sự hiện diện của Thánh Linh. Hội nghị năm nay đặt trọng tâm vào “con đường của người chăn chiên” và tập trung vào giáo dục kiến thức, phẩm tánh, đức tin và tự kiểm điểm. Các người chăn chiên đã quyết tâm làm hết sứ mệnh của đấng tiên tri bằng tinh thần thức tỉnh, đi theo sau Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Đấng đã đi con đường hầu việc.

Từ buổi mai năm mới, Danh Thánh của Đức Chúa Trời được nâng lên cao trong muôn dân, và lời tiên tri rằng các vua đến với vinh quang của Giêrusalem, đang được ứng nghiệm thật đáng ngạc nhiên. Vào năm 2012, năm đón nhận quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời Êlôhim, các thánh đồ cũng đang mạnh mẽ tiến hành lịch sử của đức tin để ứng nghiệm lời tiên tri hoàn công đền thánh trên trời và hướng đến ngày vinh hiển hát bài ca niềm vui.
ⓒ 2012 WATV
教会紹介映像
CLOSE
新聞
神様の教会、「健康で安全に冬を楽しみましょう!」
新聞
社会的弱者に隣人愛を実践
新聞
韓国を訪ねてきた神様の教会海外聖徒訪問団