한국어 English 中文 Deutsch Español हिन्दी Tiếng Việt Português Русский ログイン加入

ログイン

ようこそ

神様の教会世界福音宣教協会ウェブサイトをご訪問くださり、ありがとうございます. このウェブサイトは、聖徒だけが接続できます。
ログイン
WATV ID
パスワード

パスワードを忘れましたか? / 加入

韓国

Lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng 4 Hội Thánh ở khu vực Yeongnam, Hàn Quốc

  • | Hàn Quốc
  • 日付 | 2015年.10月.15日

Sau lễ trọng thể mùa thu, Hội Thánh Andong và Doryang ở Gumi (ngày 15 tháng 10), Jungang ở Pohang (ngày 17), Geochang (ngày 19) tại khu vực Yeongnam dâng lễ hiến dâng Hội Thánh, và kết thúc dự bị để đón các lúa mì của Tin Lành. Các thánh đồ ở khu vực lân cận cũng đã tham dự lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng các Hội Thánh này và cùng nhau chia sẻ niềm vui.

Mẹ dâng cảm tạ lên Cha, Đấng ban cho không gian phước lành để chăm sóc nhiều linh hồn vào thời đại của lời tiên tri rằng muôn dân thế gian dồn vào Siôn. Các thánh đồ đáp “Amen” đối với cầu nguyện của Mẹ rằng hầu cho các thánh đồ hòa hợp bằng tình yêu thương và dẫn dắt nhiều người về với Đức Chúa Trời - Sự Yêu Thương. Rồi Mẹ khuyến khích rằng “Hãy tìm lại gia đình trên trời trong khi sốt sắng rao truyền sự trông cậy cho những người bị kiệt sức trong cuộc đời đau khổ của thế gian, và hãy kéo lại gần hơn Nước Thiên Đàng, nơi duy chỉ hạnh phúc và niềm vui kéo dài.” và các thánh đồ ghi khắc lời của Mẹ trong tấm lòng.

ⓒ 2015 WATV
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã nói nhấn mạnh rằng “Chỉ có sự sáng của Mẹ Giêrusalem trên trời mới có thể đẩy lùi tăm tối vào thời kỳ sự tối tăm phần linh hồn che phủ cả đất, và bày tỏ lẽ thật chói lòa. (Êsai 60:1-14). Gần đây, tại khắp mọi nơi trên làng địa cầu xảy ra lịch sử mà hàng trăm, hàng nghìn người được dẫn vào trong thời gian ngắn. Lịch sử ấy cũng đã đến từ việc chăm chỉ rao truyền “Mẹ”. Hơn nữa, mục sư nói rằng “Cánh cửa của Tin Lành được mở thoáng ra trước những người tin vào lời tiên tri cho đến cuối cùng và nỗ lực làm ứng nghiệm y theo lời dầu bị đối mặt với hủy báng và bắt bớ, và phước lành đã được hứa cũng sẽ được ban cho họ.” rồi chúc nguyện rằng tất thảy mọi người thực tiễn sự dạy dỗ của Kinh Thánh và tình yêu thương của Mẹ bằng một đức tin, và chiếu sự sáng của sự sống vượt qua các thành phố mà ra khắp Hàn Quốc và trên khắp thế giới (Đaniên 12:1-3, Êxêchiên 47:1-12).

Vào năm nay, 35 Hội Thánh ở khu vực thủ đô bắt đầu từ Seoul, cũng như khu vực Daejeon, Chungcheong, Honam, và tiếp theo là khu vực Yeongnam tại Hàn Quốc đã kết thúc lễ hiến dâng Hội Thánh, nhưng vẫn không bao giờ ngừng tin tức về đền thờ mới mở rộng và được xây dựng. Có triển vọng rằng hòa nhịp theo khí thế của Tin Lành tầm cỡ thế giới hàng ngày tăng thánh đồ mới, việc mở rộng và xây dựng thêm Hội Thánh sẽ được nối tiếp tại nhiều địa phương.
教会紹介映像
CLOSE
新聞
神様の教会、「健康で安全に冬を楽しみましょう!」
新聞
社会的弱者に隣人愛を実践
新聞
韓国を訪ねてきた神様の教会海外聖徒訪問団